Sunday, 2018-11-18

*** adiantum has quit IRC02:08
*** adiantum has joined #openstack-watcher07:53
*** adiantum has quit IRC13:24
*** adiantum has joined #openstack-watcher13:36
*** adiantum has quit IRC14:09
*** adiantum has joined #openstack-watcher14:38
*** adiantum has quit IRC18:25
*** adiantum has joined #openstack-watcher19:52
*** adiantum has quit IRC20:11
*** ianychoi has joined #openstack-watcher23:34

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!