Monday, 2018-01-01

*** lukebrowning has quit IRC00:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:03
*** lukebrowning has quit IRC00:08
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:10
*** lukebrowning has quit IRC00:14
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:29
*** lukebrowning has quit IRC00:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:36
*** lukebrowning has quit IRC00:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:42
*** lukebrowning has quit IRC00:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:48
*** lukebrowning has quit IRC00:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:55
*** lukebrowning has quit IRC01:00
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:01
*** lukebrowning has quit IRC01:06
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:26
*** lukebrowning has quit IRC01:31
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:32
*** lukebrowning_ has joined #openstack-tc01:35
*** lukebrowning has quit IRC01:37
*** lukebrowning_ has quit IRC01:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:50
*** lukebrowning has quit IRC01:55
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:56
*** lukebrowning has quit IRC02:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:03
*** lukebrowning has quit IRC02:08
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:09
*** lukebrowning has quit IRC02:13
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:28
*** lukebrowning has quit IRC02:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:35
*** lukebrowning has quit IRC02:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:41
*** lukebrowning has quit IRC02:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:52
*** lukebrowning has quit IRC02:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:58
*** lukebrowning has quit IRC03:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:34
*** lukebrowning has quit IRC03:39
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:05
*** lukebrowning has quit IRC04:09
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:13
*** lukebrowning has quit IRC04:18
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:41
*** lukebrowning has quit IRC04:45
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:49
*** lukebrowning has quit IRC04:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:17
*** lukebrowning has quit IRC05:22
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:23
*** lukebrowning has quit IRC05:28
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:29
*** lukebrowning has quit IRC05:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:48
*** lukebrowning has quit IRC05:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:19
*** lukebrowning has quit IRC06:24
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:25
*** lukebrowning has quit IRC06:29
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:31
*** lukebrowning has quit IRC06:35
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:49
*** lukebrowning has quit IRC06:54
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:57
*** lukebrowning has quit IRC07:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:12
*** lukebrowning has quit IRC07:17
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:24
*** lukebrowning has quit IRC07:28
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:32
*** lukebrowning has quit IRC07:37
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:39
*** lukebrowning has quit IRC07:43
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:45
*** lukebrowning has quit IRC07:49
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:51
*** lukebrowning has quit IRC07:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:58
*** lukebrowning has quit IRC08:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:04
*** lukebrowning has quit IRC08:08
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:10
*** lukebrowning has quit IRC08:15
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:16
*** lukebrowning has quit IRC08:21
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:31
*** lukebrowning has quit IRC08:35
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:07
*** lukebrowning has quit IRC09:11
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:34
*** lukebrowning has quit IRC09:39
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:43
*** lukebrowning has quit IRC09:48
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:50
*** lukebrowning has quit IRC09:55
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:56
*** lukebrowning has quit IRC10:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:02
*** lukebrowning has quit IRC10:07
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:09
*** lukebrowning has quit IRC10:13
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:15
*** lukebrowning has quit IRC10:19
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:21
*** lukebrowning has quit IRC10:26
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:28
*** lukebrowning has quit IRC10:32
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:39
*** lukebrowning has quit IRC10:43
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:45
*** lukebrowning has quit IRC10:50
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:52
*** lukebrowning has quit IRC10:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:58
*** lukebrowning has quit IRC11:03
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:04
*** lukebrowning has quit IRC11:09
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:12
*** lukebrowning has quit IRC11:16
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:18
*** lukebrowning has quit IRC11:23
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:29
*** lukebrowning has quit IRC11:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:35
*** lukebrowning has quit IRC11:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:41
*** lukebrowning has quit IRC11:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:48
*** lukebrowning has quit IRC11:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:58
*** lukebrowning has quit IRC12:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:28
*** lukebrowning has quit IRC12:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:34
*** lukebrowning has quit IRC12:39
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:41
*** lukebrowning has quit IRC12:45
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:47
*** lukebrowning has quit IRC12:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:53
*** lukebrowning has quit IRC12:58
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:00
*** lukebrowning has quit IRC13:05
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:06
*** lukebrowning has quit IRC13:11
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:12
*** lukebrowning has quit IRC13:17
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:22
*** lukebrowning_ has joined #openstack-tc13:26
*** lukebrowning has quit IRC13:26
*** lukebrowning_ has quit IRC13:31
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:31
*** lukebrowning has quit IRC13:36
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:38
*** lukebrowning has quit IRC13:42
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:44
*** lukebrowning has quit IRC13:49
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:50
*** lukebrowning has quit IRC13:55
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:02
*** lukebrowning has quit IRC14:07
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:08
*** lukebrowning has quit IRC14:12
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:34
*** lukebrowning has quit IRC14:38
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:10
*** lukebrowning has quit IRC15:15
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:48
*** lukebrowning has quit IRC15:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:54
*** lukebrowning has quit IRC15:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:05
*** lukebrowning has quit IRC16:09
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:11
*** lukebrowning has quit IRC16:16
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:17
*** lukebrowning has quit IRC16:22
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:54
*** lukebrowning has quit IRC16:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:01
*** lukebrowning has quit IRC17:06
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:07
*** lukebrowning has quit IRC17:12
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:14
*** lukebrowning has quit IRC17:19
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:20
*** lukebrowning has quit IRC17:25
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:25
*** lukebrowning has quit IRC17:30
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:37
*** lukebrowning has quit IRC17:41
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:43
*** lukebrowning has quit IRC17:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:56
*** lukebrowning has quit IRC18:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:02
*** lukebrowning has quit IRC18:07
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:09
*** lukebrowning has quit IRC18:13
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:15
*** lukebrowning has quit IRC18:19
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:20
*** lukebrowning has quit IRC18:25
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:26
*** lukebrowning has quit IRC18:31
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:33
*** lukebrowning has quit IRC18:38
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:39
*** lukebrowning has quit IRC18:43
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:45
*** lukebrowning has quit IRC18:50
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:51
*** lukebrowning has quit IRC18:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:58
*** lukebrowning has quit IRC19:03
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:13
*** lukebrowning_ has joined #openstack-tc19:15
*** lukebrowning has quit IRC19:17
*** lukebrowning_ has quit IRC19:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:22
*** lukebrowning has quit IRC19:26
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:35
*** lukebrowning has quit IRC19:39
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:47
*** lukebrowning has quit IRC19:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:55
*** lukebrowning has quit IRC20:00
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:01
*** lukebrowning has quit IRC20:06
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:08
*** lukebrowning has quit IRC20:12
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:21
*** lukebrowning has quit IRC20:26
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:38
*** lukebrowning has quit IRC20:43
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:44
*** lukebrowning has quit IRC20:49
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:08
*** lukebrowning has quit IRC21:13
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:16
*** lukebrowning has quit IRC21:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:46
*** lukebrowning_ has joined #openstack-tc21:51
*** lukebrowning has quit IRC21:51
*** lukebrowning_ has quit IRC21:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:03
*** lukebrowning has quit IRC22:08
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:17
*** lukebrowning has quit IRC22:22
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:24
*** lukebrowning has quit IRC22:28
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:31
*** lukebrowning_ has joined #openstack-tc22:35
*** lukebrowning has quit IRC22:35
*** lukebrowning_ has quit IRC22:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:45
*** lukebrowning has quit IRC22:50
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:52
*** lukebrowning has quit IRC22:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:58
*** lukebrowning has quit IRC23:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:16
*** lukebrowning has quit IRC23:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:25
*** lukebrowning has quit IRC23:30
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:31
*** lukebrowning has quit IRC23:36
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:49
*** ianychoi_ has quit IRC23:52
*** ianychoi_ has joined #openstack-tc23:52
*** lukebrowning has quit IRC23:53

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!