Monday, 2017-12-25

*** lukebrowning has quit IRC00:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:13
*** lukebrowning has quit IRC00:18
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:19
*** lukebrowning has quit IRC00:24
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:30
*** lukebrowning has quit IRC00:35
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:36
*** lukebrowning has quit IRC00:41
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:42
*** lukebrowning has quit IRC00:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:49
*** lukebrowning has quit IRC00:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc00:55
*** lukebrowning has quit IRC01:00
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:05
*** lukebrowning has quit IRC01:10
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:12
*** lukebrowning has quit IRC01:17
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:18
*** lukebrowning has quit IRC01:23
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:24
*** lukebrowning has quit IRC01:29
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:31
*** lukebrowning has quit IRC01:35
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:37
*** gcb has joined #openstack-tc01:38
*** lukebrowning has quit IRC01:42
*** liujiong has joined #openstack-tc01:42
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:43
*** lukebrowning has quit IRC01:48
*** lukebrowning has joined #openstack-tc01:56
*** lukebrowning has quit IRC02:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:29
*** lukebrowning has quit IRC02:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:36
*** lukebrowning has quit IRC02:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:42
*** liujiong has quit IRC02:42
*** liujiong has joined #openstack-tc02:44
*** lukebrowning has quit IRC02:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:48
*** lukebrowning has quit IRC02:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc02:54
*** lukebrowning has quit IRC02:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:01
*** lukebrowning has quit IRC03:05
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:07
*** lukebrowning has quit IRC03:12
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:13
*** lukebrowning has quit IRC03:18
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:20
*** lukebrowning has quit IRC03:24
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:32
*** lukebrowning has quit IRC03:37
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:39
*** lukebrowning has quit IRC03:43
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:45
*** lukebrowning has quit IRC03:50
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:51
*** lukebrowning has quit IRC03:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc03:57
*** lukebrowning has quit IRC04:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:07
*** lukebrowning has quit IRC04:12
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:13
*** lukebrowning has quit IRC04:18
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:19
*** lukebrowning has quit IRC04:24
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:25
*** lukebrowning has quit IRC04:30
*** lukebrowning has joined #openstack-tc04:58
*** lukebrowning has quit IRC05:04
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:31
*** lukebrowning has quit IRC05:36
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:37
*** lukebrowning has quit IRC05:42
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:44
*** lukebrowning has quit IRC05:49
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:50
*** lukebrowning has quit IRC05:55
*** lukebrowning has joined #openstack-tc05:56
*** lukebrowning has quit IRC06:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:10
*** lukebrowning has quit IRC06:15
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:36
*** liujiong has quit IRC06:38
*** lukebrowning has quit IRC06:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:42
*** lukebrowning has quit IRC06:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc06:48
*** lukebrowning has quit IRC06:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:08
*** gcb has quit IRC07:12
*** lukebrowning has quit IRC07:13
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:46
*** lukebrowning has quit IRC07:51
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:52
*** lukebrowning has quit IRC07:57
*** lukebrowning has joined #openstack-tc07:58
*** lukebrowning has quit IRC08:04
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:16
*** lukebrowning has quit IRC08:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:22
*** lukebrowning has quit IRC08:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:29
*** lukebrowning has quit IRC08:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:35
*** lukebrowning has quit IRC08:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:41
*** lukebrowning has quit IRC08:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:47
*** lukebrowning has quit IRC08:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc08:54
*** lukebrowning has quit IRC08:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:00
*** lukebrowning has quit IRC09:05
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:22
*** lukebrowning has quit IRC09:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:28
*** lukebrowning has quit IRC09:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:35
*** lukebrowning has quit IRC09:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:41
*** lukebrowning has quit IRC09:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:47
*** lukebrowning has quit IRC09:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc09:54
*** lukebrowning has quit IRC09:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:15
*** lukebrowning has quit IRC10:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:51
*** lukebrowning has quit IRC10:56
*** lukebrowning has joined #openstack-tc10:57
*** lukebrowning has quit IRC11:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:03
*** lukebrowning has quit IRC11:09
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:10
*** lukebrowning has quit IRC11:15
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:16
*** lukebrowning has quit IRC11:21
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:23
*** lukebrowning has quit IRC11:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:29
*** lukebrowning has quit IRC11:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:35
*** lukebrowning has quit IRC11:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc11:50
*** lukebrowning has quit IRC11:55
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:25
*** lukebrowning has quit IRC12:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:36
*** lukebrowning has quit IRC12:41
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:45
*** lukebrowning has quit IRC12:50
*** lukebrowning has joined #openstack-tc12:52
*** lukebrowning has quit IRC13:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:37
*** lukebrowning has quit IRC13:42
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:43
*** lukebrowning has quit IRC13:48
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:49
*** lukebrowning has quit IRC13:54
*** lukebrowning has joined #openstack-tc13:56
*** lukebrowning has quit IRC14:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:02
*** lukebrowning has quit IRC14:07
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:11
*** zaneb has quit IRC14:15
*** lukebrowning has quit IRC14:16
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:17
*** lukebrowning has quit IRC14:22
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:23
*** lukebrowning has quit IRC14:28
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:30
*** lukebrowning has quit IRC14:35
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:36
*** lukebrowning has quit IRC14:41
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:42
*** lukebrowning has quit IRC14:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:49
*** lukebrowning has quit IRC14:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc14:55
*** lukebrowning has quit IRC15:00
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:01
*** lukebrowning has quit IRC15:06
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:10
*** lukebrowning has quit IRC15:15
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:17
*** lukebrowning has quit IRC15:21
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:23
*** lukebrowning has quit IRC15:28
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:29
*** lukebrowning has quit IRC15:34
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:42
*** lukebrowning has quit IRC15:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:48
*** lukebrowning has quit IRC15:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc15:54
*** lukebrowning has quit IRC15:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:00
*** lukebrowning has quit IRC16:05
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:09
*** lukebrowning has quit IRC16:14
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:15
*** lukebrowning has quit IRC16:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:22
*** lukebrowning has quit IRC16:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:33
*** lukebrowning has quit IRC16:38
*** lukebrowning has joined #openstack-tc16:39
*** lukebrowning has quit IRC16:44
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:12
*** lukebrowning has quit IRC17:17
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:18
*** lukebrowning has quit IRC17:23
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:24
*** lukebrowning has quit IRC17:29
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:35
*** lukebrowning has quit IRC17:40
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:41
*** lukebrowning has quit IRC17:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:48
*** lukebrowning has quit IRC17:53
*** lukebrowning has joined #openstack-tc17:54
*** lukebrowning has quit IRC17:59
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:00
*** lukebrowning has quit IRC18:05
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:07
*** lukebrowning has quit IRC18:12
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:13
*** lukebrowning has quit IRC18:18
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:19
*** lukebrowning has quit IRC18:24
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:26
*** lukebrowning has quit IRC18:30
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:50
*** lukebrowning has quit IRC18:54
*** lukebrowning has joined #openstack-tc18:56
*** lukebrowning has quit IRC19:01
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:03
*** lukebrowning has quit IRC19:07
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:23
*** lukebrowning has quit IRC19:28
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:30
*** lukebrowning has quit IRC19:35
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:36
*** lukebrowning has quit IRC19:41
*** lukebrowning has joined #openstack-tc19:42
*** lukebrowning has quit IRC19:47
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:00
*** lukebrowning has quit IRC20:04
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:06
*** lukebrowning has quit IRC20:11
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:22
*** lukebrowning has quit IRC20:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:28
*** lukebrowning has quit IRC20:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:38
*** lukebrowning has quit IRC20:43
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:44
*** lukebrowning has quit IRC20:49
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:51
*** lukebrowning has quit IRC20:55
*** lukebrowning has joined #openstack-tc20:57
*** lukebrowning has quit IRC21:02
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:03
*** lukebrowning has quit IRC21:08
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:16
*** lukebrowning has quit IRC21:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:22
*** lukebrowning has quit IRC21:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:28
*** lukebrowning has quit IRC21:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:35
*** lukebrowning has quit IRC21:39
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:41
*** lukebrowning has quit IRC21:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:47
*** lukebrowning has quit IRC21:52
*** lukebrowning has joined #openstack-tc21:54
*** lukebrowning has quit IRC21:58
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:00
*** lukebrowning has quit IRC22:05
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:06
*** lukebrowning has quit IRC22:11
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:14
*** lukebrowning has quit IRC22:19
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:20
*** lukebrowning has quit IRC22:25
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:27
*** lukebrowning has quit IRC22:32
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:39
*** david-lyle has quit IRC22:44
*** lukebrowning has quit IRC22:44
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:46
*** lukebrowning has quit IRC22:50
*** lukebrowning has joined #openstack-tc22:52
*** lukebrowning has quit IRC22:57
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:03
*** lukebrowning has quit IRC23:08
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:09
*** lukebrowning has quit IRC23:14
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:15
*** lukebrowning has quit IRC23:20
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:22
*** lukebrowning has quit IRC23:27
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:28
*** lukebrowning has quit IRC23:33
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:34
*** lukebrowning has quit IRC23:39
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:40
*** lukebrowning has quit IRC23:46
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:47
*** lukebrowning has quit IRC23:51
*** lukebrowning has joined #openstack-tc23:53
*** lukebrowning has quit IRC23:58

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!